بازداشت تیمورخالدیان در تهران

بازداشت
تیمورخالدیان، فعال مدنی ساکن شهر ملایر در استان همدان، صبح روزجاری، مقابل بیت رهبری در تهران بازداشت شد.
به گزارش تارنگار حقوق بشر در ایران، صبح روز سه شنبه ششم مهرماه، تیمورخالدیان، فعال مدنی، جهت اعتراض به وضعیت نابسامان مردمان شهر ملایر به بیت رهبری در تهران مراجعه کرده بود که در پی آن دستگیر و به بازداشتگاه داسرای شعبه ۱۲ منتقل شده است.
شایان ذکر است، آقای خالدیان خردادماه سال گذشته علیه اعمال سانسور در صدا و سیما، در مقابل ساختمان این سازمان دست به اعتراض زده و پس از بازداشت مدتی را در زندان رجایی شهر زندانی تحمل حبس نموده و قسمتی از این مدت را در سلول انفرادی گذرانده است.