‎فشار نیروهای امنیتی وزارت اطلاعات بر خانواده «زینب بابایی» فعال مدنی کُرد

 

‎فشار بر زینب بابایی فعال مدنی و نویسنده کُرد اهل مهاباد و تهدید خانوادە ایشان از طرف نهادهای امنیتی وزارت اطلاعات ادامه دارد.
‎به گزارش کانون مدافعان حقوق بشر کردستان ، طی روزهای گذشته نهادهای امنیتی با تماس و فشار بر خانوادە زینب بابایی رُمان نویس کُرد و فعال مدنی، کە در پی تهدید نهادهای امنیتی ایران، بە اجبار ایران را ترک کرده و بە اروپا پناهندە شده است. خواستار تحویل وی بە نهادهای امینتی شدەاند، این نویسندە کُرد پیشتر به صورت آزادی مشروط از زندان آزاد شده بود اما این فعال کورد به علت فشار نهادهای امنیتی همراه با پسرش شاهین درویش‌زادە و دخترش نسیم شادفر، ایران را به مقصد اروپا ترک نموده و بە آنجا پناهندە شدە است
‎زینب بابایی نویسنده و فعال کُرد و مسئول پیشین انجمن ادبی مهاباد، در ۲۵ مرداد سال ۱۳۹۳ به اتهام “تبلیغ برای مسیحیت” و “تبلیغ عیله نظام”، از سوی دادسرای مهاباد بە ریاست قاضی “جوادی کیا”، به دوسال حبس تعزیری محکوم شد و برای گذراندن دورە محکومیت‌اش به زندان مرکزی مهاباد منتقل شد.
‎نامبردە هفت ماه را در زندان مرکزی مهاباد و چهار ماه را در کانون زندان زنان سپری کرد٬ وی را از حق هرگونه فعالیتی برحذر داشتند و با این شرط شامل آزادی مشروط گردید.
‎زینب بابایی بعد از آزادی‌ از زندان مجددا مورد تعقیب، تهدید و آزار ادارە اطلاعات مهاباد قرار گرفت و از سوی وزارت اطلاعات ممنوع الخروج شد.
‎این فعال کرد طی سال‌های ۱۳۹۲ تا ۱۳۹۳ مسئول انجمن ادبی مهاباد بودە و از این نویسندە‌ی کُرد تاکنون سه رمان به نام‌های “نازی”، “غار گوهر” و “خط پایان” بە زبان فارسی و هم‌چنین چندین داستان کوتاه به زبان‌های فارسی و کُردی منتشر شدە