وضعیت نامناسب جسمانی دو تن از زندانیان مبتلا به بیماری های واگیردار

وضعیت نامناسب جسمانی دو تن از زندانیان مبتلا به بیماری های واگیردار

دوتن از زندانیان عادی اندرزگاه هفت زندان رجایی شهر به دلیل ابتلا به بیماری ایدز (hiv) و هپاتیت در وضعیت نامناسب جسمانی بسر می برند.
به گزارش بام، ارگان خبری بنیاد اکبر محمدی؛ به گفته زندانیان در زندان رجایی شهر زندانیان مبتلا به بیماری های واگیر دار مانند ایدز و هپاتیت را از سایر زندانیان تفکیک نمی کنند و با توجه به اینکه اندرزگاه هفت این زندان مخصوص زندانیان با شرایط ویژه (اعتیاد) است و این افراد معمولا از لوازم یکدیگر استفاده می کنند، بیشتر در معرض خطر ابتلا به بیماری قرار دارند.
علاوه بر این شرایط بهداشتی زندان نیز مناسب نیست و زندانیان این سالن به دلیل اعتیاد و عدم توانایی جسمانی لازم بهداشت فردی را هم رعایت نکرده و این امر نیز خطر ابتلا به بیماری و فراگیر شدن آن را افزایش می دهد.
زندانیان این اندرزگاه با توجه به وضعیت بیماران این سالن و عدم امکانات پزشکی مناسب از نهادهای حقوق بشری خواهان رسیدگی به وضعیت و تفکیک این زندانیان شدند.