انتقال کوروش زعیم به دادسرای اوین بدون اطلاع قبلی

کوروش زعیم copy
روز شنبه ۲۷ شهریورماه، کوروش زعیم، فعال سیاسی محبوس در زندان اوین، بدون اطلاع قبلی به دادسرای اوین انتقال یافت.
به گزارش تارنگار حقوق بشر در ایران، کوروش زعیم، زندانی سیاسی محبوس دربندهشت زندان اوین، روز شنبه ۲۷ شهریورماه، بدون اطلاع قبلی و بالباس زندان به دادسرای اوین منتقل شد.
گفتنی است که محکومیت چهار سال حبس کوروش زعیم، طی روز شنبه دوم مردادماه دربندهشت زندان اوین پس گذشت ۸ روز از زمان بازداشت به وی ابلاغ شد.
کورش زعیم، در سال ۹۱ از سوی شعبه ١۴ دادگاه انقلاب به اتهام «اقدام علیه امنیت کشور از طریق عضویت در جبهه ملی ایران»، «فعالیت تبلیغی علیه نظام جمهوری اسلامی ایران» و «اجتماع و تبانی به‌قصد جرم علیه امنیت کشور» به سه سال حبس تعلیقی و پنج سال محرومیت از فعالیت‌های سیاسی و رسانه‌ای محکوم‌شده بود که به دلیل کهولت سن این حبس به مدت پنج سال تعلیق یافت.
وی در مردادماه سال ۱۳۹۴ از سوی شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب به ریاست قاضی صلواتی با اتهام «تبلیغ علیه نظام» به یک سال حبس تعزیری محکوم‌شده و هم‌اکنون با احتساب سه سال حبس تعلیقی می‌بایست چهار سال زندان را متحمل شود.