حکم آفرین چیت‌ساز به دو سال کاهش یافت

آفرین چیت‌ساز
حکم آفرین چیت‌ساز، روزنامه‌نگار و یادداشت نویس روزنامه ایران مه چندی پیش از زندان اوین با قرار وثیقه آزادشده بود، به دو سال کاهش یافت.
به گزارش تارنگار حقوق بشر در ایران، شعبه ۳۶ دادگاه تجدیدنظر استان تهران حکم ده‌ساله آفرین چیت‌ساز که را که در پرونده‌ای به نام «نفوذ» بازداشت‌شده بود، به دو سال کاهش داد.
وی پیش‌تر در شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب تهران به اتهام «همکاری با دول متخاصم علیه نظام جمهوری اسلامی ایران» به ده سال زندان محکوم‌شده بود.
آفرین چیت‌ساز یکی چند روزنامه‌نگاری بود که سال گذشته تحت عنوان پروژه نفوذ بازداشت‌شده بود. دادگاه سامان صفرزایی، عیسی سحرخیز و احسان مازندارنی  سه روزنامه‌نگار دیگری که تحت همین پروژه بازداشت‌شده بودند، سال گذشته برگزار شد. اتهامات صفرزایی، سحرخیز و مازندرانی فعالیت تبلیغاتی علیه نظام توهین به‌نظام و اجتماع و تبانی علیه نظام بود.
پیش‌ازاین بارها خبر «پخش اعترافات» این روزنامه‌نگاران از صداوسیما توسط ضابطین قضایی سپاه اعلام‌شده بود؛ امری که تاکنون محقق نشده است.