سعید حسین زاده موحد, جناب قاضی اگر میخواهی بگویی گردنت کلفت است

2810
برادران گرامی؛ آخر، یک کامپیوتر و هارد و تعدادی لوح و دیسک و سایر وسایل شخصیم چه ارزشی برای شما دارد که مصادره میکنید!؟
پس از چندین بار پیگیری برای بازپس گیری اموال و وسایلم در نهایت گفتند چیزی دست ما نیست! پرسیدیم پس چیزهایی که از منزل بردند و زیر و رو کردند و نهایتا بازپرس پرونده آقای خورشیدی دستور عودت و بازگرداندنشان را داده بود کجاست!؟ گفتند بدستور قاضی مقیسه به نفع دولت مصادره شد!!
علاوه بر این مساله با توقف حکمم نیز موافقت نشده است و در حال حاضر هنوز در مرخصی هستم. با توجه به اینکه طبق ابلاغ شفاهی اجرای احکام داخلی اوین، پایان تیر ماه امسال ماده ۱۳۴-تجمیع روی حکمم اعمال شده و محکومیت فعلی من پنج سال میباشد با کم کردن مدت سپری شده در زندان و کسر روزهای غیبت حدود سه سال و چهار ماه از محکومیت باقی مانده است. اما…
جناب قاضی اگر میخواهی بگویی گردنت کلفت است و در حریم و اموال، و جان مردم هم اختیار تام دارید که البته ما اطلاع داریم که هر کس پشت آن میز مینشیند و هر ماه، ده ها سال حبس و چندین حکم اعدام صادر میکند خب احساس گردن کلفتی هم میکند! خصوصا اگر آن سوابق درخشان شما را هم داشته باشد! ولی نمیدانیم چگونه است که بر خلاف بعضی دیگر از قضات، جناب مقیسه اجازه نمیدهد حتی یک عکس از آن چهره رئوف و مهربانش گرفته شود تا کسانی که توفیق و افتخار دیدار رو در رو و بازجویی و محاکمه شدن و فحش و ناسزا شنیدن و محکومیت با دادنامه هایش را ندارند لااقل بتوانند از دور ببینند چه شکل و شمایلی دارد؟!!!!!
سرخود و خودسر گرفتید و زدید و در بند کردید و گفتید معاندی! گفتیم چه کاری کرده ایم!؟ گفتید وظیفه ما اینست که قبل از اینکه کاری بکنید و به ما ضربه بزنید به حسابتان برسیم! گفتیم به چه جرمی!؟ گفتید جرم و قانون را ما تعریف میکنیم و نه معاندین نظام! گفتید اینجا (بند امنیتی ثارالله سپاه) ما خدا هستیم و هر چه بخواهیم میکنیم.
گفتیم معاند دیگر کیست!؟ گفتید کسی که در کار ما دلسوزان و مصلحت اندیشان دخالت کند معاند است!
حالا ببینیم سوال آخر اینکه دلسوز و مصلحت اندیش کیست!؟
جواب را میگذاریم به عهده دیگران…

سعید حسین زاده موحد – شهریور ۹۵