ایرج حاتمی و ابراهیم فیروزی به سالن ۱۲ زندان رجایی شهر منتقل شدند

 ایرج حاتمی و ابراهیم فیروزی به سالن ۱۲ زندان رجایی شهر منتقل شدند

امروز دوشنبه ۱۵ شهریور ماه ۱۳۹۵ ایرج حاتمی زندانی سیاسی و ابراهیم فیروزی زندانی عقیدتی به بند ۴ در سالن ۱۲ زندان رجایی شهر منتقل شدند.
به گزارش بام، ارگان خبری بنیاد اکبر محمدی؛ ایرج حاتمی در اسفند ماه ۱۳۹۴ طی یورش گارد زندان به سالن ۱۲ به بند عمومی زندان رجایی شهر منتقل شد و اعتصاب غذا کرده بود. همچنین ابراهیم فیروزی از بند ۱۰ سالن ۳۲ به سالن ۱۲ منتقل شده است.
لازم به ذکر است که در هفته گذشته گارد زندان اقدام به یورش و بازرسی از بند ۱۰ سالن ۳۲ رجایی شهر کرده بود. گفته می شود این یورش برای یافتن گوشی موبایل بوده است.
در روز جمعه ۱۲شهریور ماه نیز زندانیان این سالن اقدام به شورش و شعار دادن بر علیه مامورین زندان و مقامات حکومتی کرده بودند و پس از شورش زندانیان مسئولین آنها را به زیر هشت منتقل و مورد تهدید قرار داده اند که پس از این امنیت جانی نخواهید داشت.