برنامه روز يکشنبه 4 ماه سپتامبر 2016 برابر با 14 شهريور 1395

پخش افشاگری منتظری در مورد وقايع پشت پرده انقلاب.

گفتگو باخانم ابراهيمی همسر آرش صادقی زندانی سياسی در بند +  سخنان جناب صنم راد.

برای دانلود فايل صوتی روی فلش کليک کنيد.