وضعیت دو زندانی در زندان کارون اهواز

وضعیت دو زندانی در زندان کارون اهواز

وضعیت دو زندانی در زندان کارون اهواز

وضعیت جسمی دو زندانی اهل سنت به نام های شکرالله صخراوی وجابر صخراوی در زندان کارون اهواز وخیم گزارش شده است.
این دو زندانی اهل سنت که به هفده سال زندان محکوم شده اند و در زندان کارون زندانی هستند در وضعیت بسیار بدی از لحاظ جسمی قرار دارند. جابر صخراوی بدلیل شکنجه های فراوان بینایی خودش را از دست داده و نیمی از بدنش فلج شده است .
گفتنی است که این دو زندانی از کمترین حقوقی که یک زندانی باید داشته باشد برخوردار نیستند. مراجعه خانواده های این دو زندانی هم به زندانبانان برای مداوای فرزندانشان به جایی نرسیده است.