واکنش قوه قضاییه به بیانیه احمدشهید در محکومیت اعدام ۱۲ زندانی

معاون ستاد حقوق بشر قوه قضاییه در واکنش به بیانیه احمدشهید در محکومیت اعدام ۱۲ زندانی با اتهامات مربوط به مواد مخدر گفت که گزارشگر ویژه در موقعیتی نیست که درخصوص قوانین کیفری و اجرای احکام اظهارنظر کند.

به گزارش خبرگزاری هرانا به نقل از مهر، به دنبال صدور بیانیه توسط احمد شهید در رابطه با اجرای حکم اعدام تعدادی از متهمان مواد مخدر، معاون امور بین الملل ستاد حقوق بشر طی اظهاراتی، به این بیانیه واکنش نشان داد.
کاظم غریب آبادی با بیان اینکه گزارشگر ویژه در موقعیتی نیست که درخصوص قوانین کیفری و اجرای احکام اظهارنظر کند، گفت: “احمد شهید که روزهای پایانی ماموریت خود را می گذارند، ظاهرا همچنان اصرار دارد که به موضعگیری های سیاسی، جانبدارانه و حمایتگرایانه خود به ویژه از تروریست ها و سوداگران مرگ، ادامه دهد”.
 مقامات قضایی ایران برخی از متهمان امنیتی را «تروریست» و متهمان مربوط به مواد مخدر را «سوداگران مرگ» می نامند. جوامع حقوق بشری همواره نگرانی خود را از عدم وجود دادگاه عادلانه برای این دو دسته از محکومین به اعدام ابراز داشته اند.