دادگاه نظارت بر پرونده اسماعیل عبدی تشکیل می شود

اسماعیل عبدی
سمانه اسدخانی از تشکیل دادگاه نظارت بر پرونده اسماعیل عبدی، دبیرکل کانون صنفی معلمان، در ۲۴ شهریور ماه خبر داد.
به گزارش تارنگار حقوق بشر در ایران به نقل از ایلنا، سمانه اسدخانی وکیل اسماعیل عبدی در گفتگوی تلفنی از برگزاری دادگاه نظارت بر پرونده موکل خود خبر داد.
به گفته اسدخانی، دادگاه نظارت بر پرونده اسماعیل عبدی، ۲۴ شهریور در شعبه ۳۶ تجدیدنظر دادگاه انقلاب برگزار خواهد شد.
اسدخانی افزود: “با توجه به مندرجات پرونده، امیدوارم نتیجه دادگاه به تبرئه دبیرکل کانون صنفی معلمان بیانجامد”.
این وکیل دادگستری ادامه داد: “پیش از این نیز در ۱۲ خرداد جلسه دادگاه تجدید نظر عبدی برگزار شد که تا کنون رای این دادگاه صادر نشده است”