شش ماه بی‌خبری از منیژه فاتحی، شهروند ۲۲ ساله

منیژه فاتحی
خانواده منیژه فاتحی، شهروند بوکانی که توسط نیروهای امنیتی بازداشت‌شده است، همچنان پس از گذشت شش ماه هیچ اطلاعی از وضعیت وی ندارند.
به گزارش تارنگار حقوق بشر در ایران، شهروند ۲۲ ساله بوکانی، در اسفندماه ۱۳۹۴ از سوی نیروهای امنیتی در منزل خود بازداشت گردیده و علیرغم گذشت بیش از ۶ ماه از زمان دستگیری تاکنون، اطلاعی از وضعیت وی به دست نیامده است.
این دانشجوی ۲۲ ساله از زمان بازداشت، هیچ تماسی با خانواده خود نداشته و این امر موجب نگرانی این خانواده وی شده است.
خانواده این شهروند ۲۲ ساله با مراجعه به نهادهای مسئول خواستار دیدار با دختر خود شده‌اند؛ اما تاکنون موفق به این امر نشده‌اند