سوگواری مادر بهرام و شهرام احمدی زندانیان اعدام شده

در سوگ «بهرام» و «شهرام احمدی» دو زندانی اعدام شده،«قدم خیر فرامرزی» مادر این دو زندانی عزاداری می کند. «شهرام احمدی» به تازگی در سحرگاه  سه شنبه ۱۲ مرداد ماه به همراه بیش از ۲۰ زندانی عقدیتی در زندان رجایی شهر اعدام شد.
به گزارش کمپین دفاع از زندانیان سیاسی و مدنی، « شهناز کریم بیگی» مادر زنده یاد « مصطفی کریم بیگی»  یکی از جان‌باختگان در اعتراض‌های مردمی در عاشورای ۱۳۸۸ به همراه «شعله پاکروان» مادر زندانی اعدام شده «ریحانه جباری» طی سفری به سنندج با  « قدم خیر فرامرزی» مادر دو زندانی عقدیتی اعدام شده «بهرام» و «شهرام احمدی» دیدار کردند.
Reza Amiri