انتقال شهروند بازداشت شده کوه ونی به وزارت اطلاعات زاهدان

شهروند بلوچی که ۴ روز پیش در سرباز بازداشت شده بود به وزارت اطلاعات زاهدان منتقل شده است.
به گزارش کمپین فعالین بلوچ، رحیم بخش فرزند دلگوش ساکن کوه ون سرباز که ۲۱ مرداد ماه توسط ماموران وزارت اطلاعات بازداشت شده بود روز جاری به زاهدان منتقل شده است.
به گفته یکی از نزدیکان وی “پس از پیگیری خانواده و مردم وزارت اطلاعات گفته مرتکب قتل شده”
این منبع افزود: “این موضوع اصلا معقول نیست چون رحیم بخش یک مغازه دار معمولی است و اگرم واقعا مرتکب قتل شده پس شکایانش کجا هستند و چرا نیروی انتظامی بازداشتش نکرده و وزارت اطلاعات با ماشین شخصی آمده و بازداشتش کرده”
تا کنون از علت اصلی بازداشت نامبرده اطلاعی در دست نیست.