قتل یک زن کولبر با شلیک نیروهای انتظامی

کولبر

بعد ازظهر پنجشنبه، ٢١ مرداد ماه، نیروهای انتظامی پایگاه “ترجان” به کاروان زنان کولبر در حوالی روستای “شاریکند” آتش گشوده و موجب قتل یک زن کولبر شدند.

به گزارش تارنگار حقوق بشر در ایران به نقل از کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل های کارگری، این قربانی، ژالە قادرزادە ٣۶ سالە، فرزند حاجی سعید، اهل سردشت اعلام شدە است.

قتل این زن در حالی است کە همان روز در اقدام مشابهی و در نقطە دیگر کردستان، در مرز بانە، یک کاسبکار کرد اهل جنوب کردستان بە اسم “بیژوان مسته فا” ٢٠ سالە، اهل روستای “شابه دین” از روستاهای اقلیم، با شلیک مستقیم نیروهای انتظامی کشته شد.