اعدام و شکنجه را متوقف کنید

اعدام و شکنجه را متوقف کنید
خالد حردانی زندانی سیاسی زندان گوهردشت(رجایی شهر) در نامه ای اعدام بیش از ۲۵ تن از زندانیان عقیدتی اهل سنت کرد و شهرام امیری و اعدام ده ها زندانی دیگر در سراسر ایران را محکوم کرده است.
متن کامل این نامه به شرح زیر می باشد:
اعدام و شکنجه را متوقف کنید
مردادماه یادآور تجاوز، کشتار، شکنجه و اعدام بیش از صدها و هزاران زندانی سیاسی در دهه ۶۰ است. زایشی از یک بی عدالتی در پشت قاب و ناموسی از یک کاریکاتور مضحک مذهبی به نام حقوق بشر اسلامی…. و اینک در سالگرد زندانیان سیاسی متاسفانه شاهد موج دیگری از اعدام ها و خشونت های سیستماتیک حکومتی در زندان ها هستیم.
اعدام بیش از ۲۵ تن از زندانیان عقیدتی اهل سنت کرد و شهرام امیری و اعدام ده ها زندانی دیگر در سراسر ایران، دست و پا بستن زندانیان عقیدتی اهل سنت با چسب و ضرب وشتم این زندانیان، انتقال سه تن از زندانیان سیاسی به انفرادی و ادامه اعتراض اعتصاب غذای رسول حردانی در اعتراض به ادامه نگهداری غیر قانونی و ضد انسانی در زندان؛ محکوم است.
این جانب به عنوان یک زندانی سیاسی که بیش از ۱۶ سال شاهد اعدام و شکنجه و رفتارهای غیرانسانی و غیرقانونی در دادگاه های فرمایشی حکومتی بوده ام. اعدام زندانیان اهل سنت کرد و ادامه شکنجه بیش از ده ها و صدها زندانی سیاسی و عقیدتی در زندان ها را محکوم می کنم.
خالد حردانی _ زندان گوهردشت