فرهاد سلمانپور ظهیر به بند هفت اوین منتقل شد

فرهاد سلمانپور ظهیر copy

فرهاد سلمانپور ظهیر، زندانی امنیتی محکوم به ۲۶ سال حبس، از بند هشت اوین به بند هفت منتقل شده است.

به گزارش تارنگار حقوق بشر در ایران، فرهاد سلمانپور ظهیر، زندانی امنیتی که پیش تر در بند هشت اوین نگهداری می شد، طی هفته گذشته به بند هفت انتقال یافته است. این زندانی امنیتی بعد از هفت سال حبس با تودیع وثیقه ۳ میلیارد تومانی در تاریخ ۲۷ تیرماه به مرخصی ۱۳ روزه اعزام شد و این انتقال پس از بازگشت وی به زندان صورت گرفته است.

فرهاد سلمانپور ظهیر در دی‌ماه ۱۳۸۸ بازداشت و در شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب به ریاست قاضی صلواتی، به اتهامات «اقدام علیه امنیت کشور»، «افشای اسناد محرمانه مربوط به سپاه پاسداران»، «تبلیغ علیه نظام» و «توهین به رهبری» جمعا به ۲۶ سال حبس تعزیری حبس تعزیری و تبعید به شهرستان شیروان-چرداول پس از اتمام حبس به مدت ۲۰ سال و نیز محرومیت دائمی از حق عضویت در نهادهای انقلابی نظیر نیروی مقاومت بسیج و همچنین انفصال دائم از خدمات و مشاغل دولتی» محکوم شده است.