ادامه وضعیت امنیتی در زندان رجایی شهر/ ضرب و شتم زندانیان

زندان رجایی شهر
وضعیت زندان رجایی شهر که بعد از اعدام زندانیان اهل سنت به حالت امنیتی درآمده بود، همچنان ادامه دارد و این امر باعث آزار زندانیان شده است.
به گزارش تارنگار حقوق بشر در ایران، نیروهای امنیتی و مأمورین گارد زندان همچنان دربندهای زندان در حال رفت‌وآمد هستند و در چندین مورد به دلایل گوناگون زندانیان را مورد ضرب و شتم قرار داده‌اند.
زندانیان محبوس در زندان رجایی شهر که از اعدام دست جمعی زندانیان اهل سنت شوکه شده بودند در حالت روحی بدی قرارگرفته‌اند و وجود نیروهای گارد زندان دربندها باعث ایجاد جوی متشنج و عصبی شده است.
تعدادی از زندانیان در که در اعتراض به اعدام‌ها دست به اعتصاب غذا زده بودند با برخورد خشن و بعضاً ضرب و شتم روبرو شده‌اند.
مسئولین زندان رجایی شهر با هر نوع اعتراضی به‌صورت خشونت‌آمیز برخورد می‌کنند که این امر باعث نگرانی سازمان گسترش حقوق بشر و دموکراسی در خاورمیانه شده است.