شرایط فوق امنیتی در زندان رجایی شهر و ضرب و شتم زندانیان اهل سنت

شرایط فوق امنیتی در زندان رجایی شهر و ضرب و شتم زندانیان اهل سنت
 با وجود جو امنیتی شدید، گارد ویژه زندان رجایی شهر همچنان در زندان مستقر و در حال ضرب و شتم زندانیان اهل سنت به دلیل اعتصاب گروهی است.
به گزارش بام، ارگان خبری بنیاد اکبر محمدی؛ طبق گزارشات رسیده زندانیان اهل سنت دو روز است که دست به اعتصاب زده و از گرفتن غذا خودداری کرده اند. آب شرب زندانیان شب گذشته قطع و زندانیان اهل سنت وسایلی که برای رفاه از سوی زندان برایشان در نظر گرفته شده بود از جمله یخچال و تلویزیون و … را به نگهبانی اندرزگاه تحویل داده اند.
امروز گارد ویژه سپاه و نیروی انتظامی در کریدور های اصلی زندان ایجاد رعب و وحشت کرده و زندانیان را حدود یک ساعت پیش به شدت مورد ضرب و ستم قرار داده اند. گارد ویژه پس از ضرب و شتم زندانیان اهل سنت به آنها دستبند پابند و چشم بند زده و بسیاری از زندانیان که مسبب شورش و اعتصاب بوده اند را بسوی اندرزگاه پنج این زندان راهی کرده اند.
رفت و آمد سایر زندانیان درسالن های اصلی و در سه طبقه زندان ممنوع شده است و کسی اجازه مراجعه به بهداری را هم ندارد.
اعزام تمامی افراد به مراکز درمانی و بیمارستان و دادگاه تعطیل و ممنوع شده است و در این چند روز اجازه رفتن به دادگاه به هیچ کس داده نشده و گارد زندان حدود شصت تا هفتاد درصد زندان را در اختیار خود دارد.