آخرین وضعیت ارژنگ داوودی در پانزدهمین روز اعتصاب غذا و دارو

آخرین وضعیت ارژنگ داوودی در پانزدهمین روز اعتصاب غذا و دارو
 ارژنگ داوودی زندانی سیاسی بند ۱۰ زندان رجایی شهر در پانزدهمین روز از اعتصاب غذا برگه اعتصاب غذا پرنکرده و از رفتن به بهداری خودداری کرده است.
به گزارش بام، ارگان خبری بنیاد اکبر محمدی؛ روز یکشنبه ۱۰ مرداد ماه ۱۳۹۵ ارژنگ داوودی زندانی سیاسی سالخورده در پانزدهمین روز اعتصاب غذای خود در اعتراض به وضعیت ضد انسانی زندان ها و خواستار بازدید احمد شهید از زندان های ایران و مصاحبه با زندانیان سیاسی و عادی می باشد. اما تا این تاریخ این زندانی سیاسی هیچ برگه اعتصاب غذایی پر نکرده و مسئولین قضایی و مسئولین زندان هیچگونه رسیدگی به وضعیت وی و توجه به اعتصاب غذای وی نکرده اند.
همچنین آقای ارژنگ داوودی تا این تاریخ به بهداری نرفته و هیچگونه چک و کنترل روی وضعیت ایشان انجام نشده است.
لازم به ذکر است که آقای داوودی مبتلا به بیماری های مختلفی می باشد که همین امر مستلزم رسیدگی های خاص پزشکی به ایشان می باشد.