تخریب منازل مردم روستای کمب مراد آباد چابهار / تصاویر

image (62)
منازل مسکونی مردم بی بضاعت روستای مراد آباد کمب چابهار توسط ماموران مسکن شهرسازی و کلانتری ۱۲ گلشهر تخریب شدند.
به گزارش خبرگزاری هرانا به نقل از کمپین فعالین بلوچ، صبح روز گذشته چهار شنبه ۷ مرداد ماه، خانه های مردم روستای مراد آباد کمب چابهار توسط ماموران اداره  مسکن و شهرسازی با پشتیبانی کلانتری ۱۲ گلشهر چابهار تخریب شدند.
ماموران مدعی شدند که این خانه ها “غیر قانونی” ساخته شده اند.
شاهدان عینی گزارش داده اند که ماموران بدون ارایه حکم قضایی اقدام به تخریب منازل مردم کرده اند و به “اعتراض و التماس” ساکنین این روستا توجه نکردند.
مردم روستای کمب اکثرا از بلوچ های حاشیه شهرستان چابهار هستند که در ۲۰ سال گذشته به علت خشک سالی و بیکاری برای کارگری به کمب مراد آباد نزدیکترین روستای شهرستان چابهار آمده اند.