بازداشت آقای فریبرز رئیس دانا در مراسم سالگرد شاعر بزرگ و آزادی‌خواه احمد شاملو

 

dein ProfilbildReza Amiri

رادیو پارس_  بازداشت آقای فریبرز رئیس دانا در مراسم سالگرد شاعر بزرگ و آزادی‌خواه احمد شاملو به گفته یکی‌ از فعالین در مراسمی که از طرف کانون نویسندگان در گورستان طاهر کرج برای آقای شاملو ترتیب داده شده بود جمعی‌ از نویسندگان و فعالین مدنی و سیاسی شرکت کرده بودند که ماموران امنیتی با بستن درب گورستان اجازه ورود به داخل را ندادند حاضرین هم در پشت درب گورستان مراسم خود را با شعر خوانی و ادای احترام به این بزرگ مرد اجرا کردند که باز هم با مخالفت ماموران امنیتی روبرو شدند و آقای رئیس دانا را بازداشت کردن و از آن منطقه دور کردند این مراسم در نهایت با متفرق کردن جمعیت به پایان رسید و به گفته یکی‌ از فعالین آقای رئیس دانا را آزاد کردند