وضعیت معیشتی به شدت در جای جای ایران رو به افول است مدیریت ناکارامد مدیران و مسئولین در همه جا تاثیر خود را گذاشته

dein ProfilbildReza Amiri

رادیو پارس_     یک از مناطقی که به شدت مردم با فقر دست و پنجه نرم میکنند شهرستان کجساران می‌باشد به طوریکه حتا مردم این شهر نان را به صورت قرض از نانوائی‌ها میگیرند منطقه‌ای که سالها جز غنی‌‌ترین مناطق بوده این گونه رو به نابودی هست   به گفته یکی‌ از شهروندان کجساران تمامی‌ باغات این منطقه رو به نابودی و مغازه‌ها به سمت ور شکستگی هست کشور که قرار بود جز بهترین کشور‌ها در منطقه باشد به این روز افتاده کار آنقدر شدت گرفته که صدای امام جمعه این شهر هم در آمده است هر چند که می‌توان گفت بیشتر این مشکلات به خاطر حکومت همین روحانیون می‌باشد چرا که اینان با سواستفاده از تعصبات این مردم بر این کشورحاکم   شده اند و این بلا را بر سر این کشور و مردم آورده اند

images (1)