عدم ابلاغ حکم کوروش زعیم، زندانی سیاسی و وضعیت بد جسمانی در زندان اوین کوروش زعیم copy

کوروش زعیم copy
در حالی حکم چهار سال حبس کوروش زعیم، فعال سیاسی به اجرا درآمده است که هیچ حکمی به وی ابلاغ نشده است.
به گزارش تارنگار حقوق بشر در ایران، کورش زعیم، از اعضای شورای مرکزی جبهه ملی ایران که روز ۲۶ تیرماه سال جاری به بند ۸ زندان اوین منتقل شد، هیچ‌گونه حکمی دریافت نکرده است. این در حالی است که این زندانی سیاسی در وضعیت نامناسب جسمانی به سر می‌برد.
مسئولین زندان اوین به وی اعلام کردند که حکم چهار سال به اجرا درآمده است؛ اما این زندانی سیاسی همچنان هیچ‌گونه حکمی مبنی بر تائید حکم یک سال خود که توسط شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب به ریاست قاضی صلواتی صادرشده بود را دریافت نکرده است.
لازم به ذکر است وضعیت جسمانی این زندانی سیاسی مناسب نبوده و نیازمند رسیدگی پزشکی بوده و قادر به تحمل زندان نمیباشد.
کورش زعیم، در سال ۹۱ از سوی شعبه ١۴ دادگاه انقلاب به اتهام «اقدام علیه امنیت کشور از طریق عضویت در جبهه ملی ایران»، «فعالیت تبلیغی علیه نظام جمهوری اسلامی ایران» و «اجتماع و تبانی به‌قصد جرم علیه امنیت کشور» به سه سال حبس تعلیقی و پنج سال محرومیت از فعالیت‌های سیاسی و رسانه‌ای محکوم‌شده بود که به دلیل کهولت سن این حبس به مدت پنج سال تعلیق یافت.
وی در مردادماه سال ۱۳۹۴ از سوی شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب به ریاست قاضی صلواتی با اتهام «تبلیغ علیه نظام» به یک سال حبس تعزیری محکوم‌شده و هم‌اکنون با احتساب سه سال حبس  تعلیقی می‌بایست چهار سال زندان را متحمل شود.