ارائه آخرین دفاعیات عظیم زاده به دادسرای ساوه

 رادیو پارس –

ـ وکیل جعفر عظیم زاده از ارائه آخرین دفاعیات موکل خود خبر داد. این وکیل دادگستری در ارتباط با اتهامات وارده به موکلش گفت: “به عظیم زاده اتهاماتی از قبیل برهم زدن امنیت ملی، تشویش اذهان عمومی و اخلال در نظم عمومی وارد نموده‌اند”.
به نقل از ایلنا، محمدعلی جداری فروغی وکیل جعفر عظیم زاده در تماسی گفت: “حدود ۱۵ روز پیش جعفر عظیم زاده به شعبه چهارم بازپرسی دادسرای ساوه مراجعه کرد که از وی خواسته شد آخرین دفاعیه خود را تسلیم نماید”.
وی افزود: “امروز صبح ( سی‌ام تیرماه) به اتفاق موکلم به بازپرسی مراجعه و لایحه آخرین دفاع توسط عظیم زاده به بازپرسی تسلیم شد”.
این وکیل دادگستری در پایان در ارتباط با اتهامات وارده به موکلش گفت: “به عظیم زاده اتهاماتی از قبیل برهم زدن امنیت ملی، تشویش اذهان عمومی و اخلال در نظم عمومی وارد نموده‌اند”.