تبعید یک زندانی سنی مذهب محکوم به اعدام به رجایی شهر کرج

zendanian-suni-soni-sunny
سید جمال سید موسوی زندانی امنیتی سنی مذهب محکوم به اعدام، از زندان سنندج، به زندان رجایی شهر کرج تبعید شد.
به گزارش خبرگزاری هرانا ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، سید جمال سید موسوی فعال سنی مذهب و اهل شهر سنندج، روز چهارشنبه مورخ ۲۳ تیرماه، از زندان سنندج به زندان رجایی شهر کرج تبعید شد.
گفتنی است  سید جمال سید موسوی در سال ۱۳۸۷ دستگیر و به اتهام “محاربه” از طریق ارتباط با گروههای سلفی در سال ۱۳۸۸ به  اعدام محکوم شد.
این حکم به تایید دیوان عالی کشور نیز رسید با اینحال آقای موسوی در تمام مراحل پرونده اتهام وارده را رد کرده است.