دزد یقه چرک “حد” میخورد مختلس یقه سفید “بی حد” می خورد….!!

 بر گرفته از صفحه آقای محمد نجفی وکیل دادگستری

ببخشید اگر از دیدن عکس ها احساس بدی به شما دست می دهد! ولی باید دید تا نزدیک شد به حقیقت و درک بهتری پیداکرد! عکس بالا??
آقای رضا صفری است که شرح آن ذیلا معروض می افتد??

بعد از جریان سال 88،  در بند چهار زندان اراک همبندی داشتم به نام رضا صفری. وقتی برای بار اول با او دست دادم جای خالی انگشتانش حس بدی به من منتقل کرد!وقتی از من جدا شد ورد شد، از پشت سر نگاهش کردم،می لنگید و می رفت!
آقای صفری به جرم سرقت در سال 74 دستگیر و به تحمل 5 سال حبس و قطع دست راست محکوم می شود . در سال 76 قطع دست انجام می شود ودر سال 79 با اتمام دوران حبس با دست بدون انگشت آزاد می شود و دوباره دست به سرقت می زند .!
از آنجایی که صفری دزد یقه چرک است و زود شناسایی و دستگیر شدن از خصیصه های مجرمین یقه چرک است سریعا شناسایی و دستگیر می شود یکسال بعد ازآزادی دوباره دست به سرقت می زند یکی از علت های آن را عدم پذیرش جامعه و فشارهای روانی قطع دست در سن26 سالگی می داند….
در سال79 دستگیر و به زندان می افتد و پس از 8 سال انتظار در شهریور88 انگشتان پای چپ او هم قطع می شود….
آقای رضا صفری ازسال74 (به جز یکسال آزادی مابین دو سرقت) تا کنون یعنی تا همین لحظه که این متن را در کانال پشت کوهی می گذارم ، هنوز با دست و پای قطع شده در زندان هستند به خاطر رد مال!
بعد از چند ماه که آزاد شدم دزدی با کلاس یا همان اختلاس سه هزار میلیاردی اتفاق افتاد و من سریع یاد رضا صفری و دست و پایش افتادم و این تبعیض را روایت کردم!
البته که مجرم یقه چرک هم باید مجازات شود اما پرسش این است که مختلسن یقه سفید چه؟!
آیا اجرای این حد در زمانه ما جای اندیشیدن ندارد؟!
آیا قطع دست رضا باعث شد دیگر سرقت نکند؟! و یا باعث عبرت دیگران شد و دزد و دزدی کم شد؟!

نگذریم!، پس تکلیف این همه دزدان گردن کلفت پیشانی پینه بسته ی آزاد و رها چه می شود؟!

دزد یقه چرک “حد” میخورد مختلس یقه سفید “بی حد” می خورد….!!
محمدنجفی وکیل دادگستری
قلم اگر از بیداد ننویسد،قلم باد!