خونریزی گوارشی سعید حسین زاده موحد و عدم تحویل داروهای ضروری وی

صدای سعید حسین زاده موحد باشیم.

 

سعید حسین زاده موحد در سومین روز اعتصاب غذا با خونریزی گوارشی روبروست. امروز پنجشنبه 24 تیر 95 سعید حسین زاده در سومین روز اعتصاب غذای خود دچار خونریزی گوارشی شد. بنا به گزارشات بدلیل شرایط زندان و اعتصاب غذا بیماریهای وی عود کرده است و بطور مستمر خون در دهانش جمع می شود.جهت تشدید فشار روی وی مسئولین زندان از دادن داروهای مورد نیازش خودداری کرده و در این سه روزه هیچ رسیدگی از طرف بهداری زندان انجام نشده است.
لازم به یادآوری است که این فعال حقوق کودکان کار روز ۲۱ تیر هنگامی که جهت تمدید مرخصی و پیگیری وضعیت خود به دادستانی اوین مراجعه کرده بود٫دستگیر و به زندان اوین فرستاده شد. وی بدنبال این دستگیری دست به اعتصاب غذا زده خواسته های خود را به این شرح اعلام کرد:
بدینوسیله اینجانب سعید حسین زاده موحد اعلام میکنم از امروز ظهر 21 تیر ماه 95و از زمان حضورم در دادیاری دادسرای انقلاب دست به اعتصاب غذا زده ام .

خواسته های اولیه ی اینجانب عبارتند از :

1. پذیرش اعلام وکالت وکیل جدیدم و عدم کارشکنی و جلوگیری از مطالعه پرونده و اعاده دادرسی

2_ عدم جلوگیری از رسیدگی پزشکی و درمانی و اعزام به بیمارستان و مراکز درمانی خصوصا تزریقات مفصلی و ستون فقرات به صورت هفتگی

3_اجرایی شدن هرچه سریعتر عدم توانایی تحمل کیفری و تعلق مرخصی درمانی و جلوگیری از دخالت های اطلاعات سپاه

Hadi Zarehs Foto.