انتقال مسعود عرب چوبه دار به بند یک رجایی شهر

مسعود عرب چوبدار

مسعود عرب چوبدار، زندانی سیاسی، از بند هفت به بند یک زندان رجایی شهر انتقال یافت.

به گزارش تارنگار حقوق بشر در ایران، روز چهارشنبه پنجم خردادماه، مسعود عرب چوبدار، زندانی سیاسی، از بند هفت زندان رجایی شهر به بند یک این زندان که محل نگهداری زندانیانی با جرایم خطرناک می باشد، منتقل شد. دلیل انتقال این زندانی ارسال نامه و ارتباط با خارج از زندان عنوان شده است.

این زندانی سیاسی پیش تر نیز به بند یک زندان منتقل و پس از ۲۰ روز اعتصاب غذا به بند هفت بازگردانده شده بود.

شایان به ذکر است که در بند یک زندانیان جرائم مواد مخدر و جرائم خطرناک نگهداری می‌شوند و بعضاً زندانیان سیاسی پس از انتقال به این بند امنیت جانی ندارند و مورد ضرب و شتم قرار می‌گیرند.

گفتنی است که این زندانی سیاسی که از دررفتگی دست از ناحیه کتف رنج می برد، تاکنون چندین بار به دلیل وخامت حال به بهداری زندان منتقل‌شده و هر بار مسئولین بهداری تقاضای اعزام وی به بیمارستان را داشته‌اند اما مسئولین زندان از اعزام او به بیمارستانی خارج از زندان خودداری می‌کنند.

مسعود عرب چوبدار که از سال ۱۳۹۲ در حبس به سر می برد به اتهام “ارتباط با دول متخاصم و افشای اسناد محرمانه” توسط شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب تهران به ریاست صلواتی محاکمه و به ۳سال حبس تعزیری و پرداخت جریمه نقدی محکوم شده است. بنا به پرونده آقای عرب چوبدار، با گذشت چندین ماه از تاریخ آزادی این زندانی، وی همچنان به دلیل عدم پرداخت جریمه نقدی به صورت غیر قانونی در حبس به سر می برد