حشــــمت الله طبـــرزدی آزاد شـــــد”

جناب آقای حشمت الله طبرزدی، امروز 1395/4/23 ساعت 19 پس از تحمل حدود 2 ماه زندان انفرادی و مقاومت با تودیع قرار وثیقه از زندان اوین آزاد شد.

شایان ذکر است  آقای حشمت الله طبرزدی  در تاریخ 1395/2/28 بازداشت و به ارتکاب اجتماع و تبانی علیه امنیت کشور و تبلیغ علیه نظام جمهوری اسلامی ایران تفیم اتهام شده و پرونده وی به شعبه 26 دادگاه انقلاب تهران ارجاع شده است.

photo_2016-07-14_18-30-15