بیگاری نوعی از برده داری نوین

dein Profilbild

برده داری ,در بندگی بودن اختیاری و یا غیر اختیاری یک شخص در دست شخص و یا جریان و حتا حکومت را برده داری گویند ،که در واقع برده داری به صورت قانونی‌ از سال ۱۹۲۷در تمام دنیا منسوخ شده است اما متاسفانه هنوز هم شاهد برده داری به اشکال مختلف هستیم که در سراسر جهان اتفاق می‌افتد ،که من می‌خوام به بعضی‌ از آنها اشاره کنم
انواع برده داری وجود دارد .
۱_برده به عنوان دارایی ،که این نوع برده داری فرم اصلی‌ برده داری است که بردگان به عنوان دارایی مالکانشان تلقی‌ و خرید و فروش می‌شدند. همین طور که عرض کردم این نوع برده داری در ظاهر ممنوع شده است .
۲_بیگاری کشیدن در این نوع برده داری فرد نیروی کارش را در برابر کار زیاد و یا بدهکاری عرضه می‌کند که من قصد دارم در مورد این نوع از بردگی صحبت کنم چرا که در جوامع امروز به طور گسترده شاهد آن هستیم .برده داری که ما امروز در جامعه ایران شاهد آن هستیم و به طور ملموس می‌توان آن را دید وضعیت معیشتی کارگران یکی‌ از این مورد می‌باشد ,شاید فکر کنید خوب کارگر کار می‌کند و دست مزد می‌گیرد بله ولی‌ با شرایط اقتصادی که امروزه در ایران وجود دارد در بسیاری از کارگاه‌ها و کارخانه‌‌ جات و یا کشاورزی ، ساختمان سازی افرادی که مشغول به کار هستند به نوعی به توسط کار فرمایان خود به بیگاری کشیده می‌شوند و در مقابل دست مزد ناچیزی دریافت میکنند و به نوعی می‌توان گفت بردگی مطلق می‌باشد چرا که کار فرمایان از شرایط نابسامان آنان سواستفاده میکنند کارگر هم چون نیاز دارد تا برای گذراندن زندگی‌ خود کسب درامد کند مجبور به بیگاری میشود ،در حاکمیت موجود با اینکه در
قانون اساسی‌ بر حقوق کارگر تاکید‌های فراوانی از جمله دست مزد کارگر ساعت کار ،رفتار کارفرما،حق داشتن سندیکا و ..غیر  وجود دارد نه تنها حمایت نمی‌شود بلکه شاهد آن هستیم که با آنها در بعضی‌ موارد به صورت برده رفتار میشود چرا که در صورت اعتراض به شرایط موجود سر کارشان با دستگاه قضا می‌باشد که نمونه اخیر آن شلاق زدن کارگران معدن آق دره می‌باشد .و جای بسی‌ تاسف دارد.

برده داری مدرن همان طور که گفتم انواع مختلفی‌ دارد اما همه این انواع به نوعی از وضعیت کسانی‌ صحبت می‌کند که هیچ حقی‌ ندارند .جالب اینجاست که در دوران قدیم که برده داری مجاز بود بهره خرید و فروش انسانها  خیلی  کمتر بود و ارزش یک برده  هم خیلی بالاتر بود و اما امروزه بر عکس می‌باشد سود خرید و فروش انسانها به مراتب بالاتر و ارزش انسان پایین تر در واقع جان انسان در این روزگار هیچ ارزشی ندارد.

.
بردگی امروزه به معنی بیگاری بدون پرداخت در شرایط تهدید آمیز و تحت شرایط خشونت آمیز می‌باشد طبق آماری که در سال ۲۰۱۳ گرفته شده است حدودا سالانه ۶۰۰ تا ۸۰۰ هزار نفر برای این مقصود خرید و فروش میشود که تقریبا ۸۰ درصد آنان را کودکان و زنان میباشند همانطور که عرض کردم بردگی از سال ۱۹۲۷ رسما ممنوع شده است اما متاسفانه شاهد پیشرفت آن کماکان هستیم که به دلیل هم دستی‌ برخی‌ دولت‌ها میباشدو یکی‌ از دلائل آن عدم شناخت و آگاهی‌ در مورد این مساله و بی‌تفاوتی اکثر مردم می‌باشد .
یک نوع دیگر از بیگاری که می‌توان به آن اشاره کرد نتیجه فریب خوردن افراد به امید به دست آوردن شغل و کار مناسب  می‌باشد که بر عکس آنها را تحت اسارت در می‌آ‌ورد کار بدون دریافت مزد در معرض  خشونتهای زیاد و غالباً در شرایط ناگوار و پر خطر ،که می‌توان قربانیان این نوع از بیگاری را کارگران مهاجر نام برد.
زنان و کودکان هم در ردیف این گونه برده داری و یا بیگاری به حساب می‌آیند فراوان هستند زنان و دخترانی که برای تامین مخارج زندگی‌ در محل کار خود مورد سؤ استفاده جنسی‌ قرار می‌گیرد و برای این که از کار خود اخراج نشود مجبور به سکوت میشود .در این میان کودکان هم یا در کارگاها ب اداست مزدی اندک مجبور به کار می‌شوند و یا مورد سوستفده باندهای که کودکان را به کار خیابان میکشند اسیر هستند که ما همه رویه در سطح شهر با آن روبرو هستیم
به طور کّل برده داری به ظاهر ممنوع ولی‌ به وضوح وجود دارد و نمیشود آن را انکار کرد .
رضا امیری