بازداشت دستکم ده شهروند در شهر اهواز

 

طی چند روز گذشتە، تعدادی از شهروندان در اهواز توسط نیروهای امنیتی بازداشت شدند.

بەگزارش تارنگار حقوق بشر در ایران، در هفته گذشته دستکم ۱۰ شهروند اهوازی از سوی نیروهای امنیتی دستگیر و به مکان نامعلومی منتقل شده اند.

از اتهام و دلایل بازداشت این شهروندان تا زمان انتشار این خبر اطلاعی در دست نیست.

هویت سه تن از بازداشت شدگان که از سوی کردپا احراز شده است، به شرح زیر می باشد:

یونس الخصری(شاعر)، مصطفی شاطری اهل سوسنگرد و ابوزلزال الساری