فردا پانزده تیر نود و پنج دادگاه تجدید نظر برگزار خواهد شد

از صفحه آتنا دائمی
علیرغم تمام تلاش هایمان برای به عقب انداختن جلسه دادگاه ، فردا برگزار خواهد شد…
دادگاه من، پدرم، امید علیشناس و دو هم پرونده ای دیگر به نامهای ئاسو رستمی و علی نوری!
تلاشمان برای به تعویق انداختن دادگاه به این دلیل بود که وکیل سابق بنده تنها چند روز مانده به دادگاه از پرونده کناره گیری کرد و وکیل جدید فرصت مطالعه پرونده را نداشت و متاسفانه مطالعه مطلوب بنا به رد درخواست تعیین جلسه ای دیگر صورت نگرفت…
من محکوم به چهارده سال حبس
امید علیشناس محکوم به ده سال حبس
پدرم محکوم به پرداخت جریمه نقدی
ئاسو رستمی و علی نوری محکوم به هفت سال حبس!! ممنونم از تمام حمایت ها و تماس هایی که امروز موجب دلگرمی ام شد…
به امید آزادی…