حمایت کانون مدافعان حقوق بشر از زندانیانی که اعتصاب غذا کرده‌اند

kanon modaefan hoghoghe bas
کانون مدافعان حقوق بشر با صدور بیانیه ای از زندانیانی که در اعتراض به عملکرد مقام‌های قضایی اعتصاب غذا کرده‌اند، حمایت کرد.
      رادیو پارس    به نقل از کانون مدافعان حقوق بشر، این سازمان مردم‌نهاد در ادامه اطلاعیه خود، مسئولیت هر حادثه‌ای که برای این زندانیان رخ دهد را برعهده مقام‌های مسئول دانسته است.
متن اطلاعیه کانون مدافعان حقوق بشر که به امضای شیرین عبادی رسیده و در تاریخ ۱۲ تیر ماه ۱۳۹۵ صادر شده، به شرح زیر است:
هموطنان گرامی
تعدادی از زندانیان سیاسی و عقیدتی، دست از جان شسته و در راه آرمان شرافتمندانه خویش و تحقق‌ جامعه مدنی و اعتراض به عملکرد مقام‌های قضایی و مسئولان زندان در اعتصاب غذا هستند. متأسفانه کوچک‌ترین توجهی‌ به خواست‌های آنان نمی‌شود.
اخیراً نیز نرگس محمدی، سخنگو و نائب رئیس کانون مدافعان حقوق بشر برای احقاق حقوق زنانی که در بند زنان زندان اوین هستند، دست به اعتصاب غذا زده است. خواسته او امکان تماس تلفنی‌ زندانیان با فرزندان و بستگانشان است.
در هر زندان، حداقل یک دستگاه تلفن عمومی‌ وجود دارد که تحت ضوابطی زندانیان می‌‌توانند با بستگان خویش صحبت کنند اما این حق قانونی از زندانیان سیاسی و عقیدتی که در برخی بندها از جمله بند زنان زندان اوین و بند ۳۵۰ زندان اوین به‌سر می‌برند، مضایقه شده است. بدیهی است که تحمل این تبعیض ناروا خصوصاً برای افرادی که فرزند خردسال دارند، دردی مضاعف است؛ زیرا علاوه بر شخص زندانی، فرزندان نیز رنج می‌‌برند.
در اعتراض به این تبعیض ناروا، نرگس محمدی از تاریخ هفتم تیر ماه اعتصاب غذای خود را شروع کرده و تا رفع تبعیض از زندانیان سیاسی و برخورداری آنان از حقوقی که حتی متهمان و مجرمان عادی دارند، اعتصاب غذای خود را ادامه خواهد داد.
کانون مدافعان حقوق بشر با اعلام حمایت از کلیه زندانیان سیاسی و عقیدتی‌ که در اعتراض به وضعیت موجود اجتماع و در زندان، دست از جان شسته و اعتصاب غذا کرده‌اند، توجه مقام‌های حکومتی را به این نکته جلب می‌‌کند که مسئولیت هر حادثه ناگواری که برای این زندانیان رخ دهد، بر عهده آنان است.
شیرین عبادی
رییس کانون مدافعان حقوق بشر
۱۲ تیر ماه ۱۳۹۵