به گفته شاهدان عینی و پزشکان معالج اقای جعفر عظیم زاده وضعیت وی از خط قرمز عبور کرده و وضعیت ایشان به شدت بحرانی گزارش شده است.

فوری:

به گفته شاهدان عینی و پزشکان معالج اقای جعفر عظیم زاده وضعیت وی از خط قرمز عبور کرده و وضعیت ایشان به شدت بحرانی گزارش شده است.

بعد از 62 روز اعتصاب غذای “جعفر عظیم زاده”، حال وی در بیمارستان سینا به نحوی منقلب شد که یکباره استفراغ شدیدی کرد که ماموران محافظ و پرسنل بیمارستان را بشدت نگران کرد، و پزشک معالج با ناراحتی اعلام کرد که دیگر معده آقای عظیم زاده آب را هم قبول نمیکند، و خطر جانی ایشان بسیار بالا است، و هرچه زودتر باید کاری برای پایان اعتصاب غدای ایشان صورت گیرد، در غیراینصورت خطر مرگ وجود دارد و او خواهد مرد.

1395/4/10
ساعت 11

 addtext_com_MDkwNTU5MTQ0MQ