شیدا تائید جهت اجرای حکم به زندان بابل منتقل شد

بنابرگزارش خبرگزاری بهایی نیوز روز گذشته شیدا تایید شهروند بهایی شهرستان نور جهت گذراندن دوران محکومیت یک ساله خود به زندان بابل منتقل شد.
این شهروند بهایی که پیشتر در تاریخ ۲ بهمن ۱۳۹۱ توسط ماموران امنیتی بازداشت و منزل وی نیز مورد تفتیش و بازرسی قرار گرفته بود روز گذشته به زندان منتقل شد. این شهروند بهایی پیشتر به همراه بیان بابایی به مدت سه روز در بیخبری و بدون اطلاع خانواده در اداره اطلاعات ساری بازداشت بودند و در مجموع ۲۵ روز در اداره اطلاعات ساری در بازداشت بسر می بردند.
شیدا تایید متولد ۱۳۶۹ است و پیشتر به یک سال حبس تعزیری از سوی دادگاه انقلاب محکوم شده است.