انتقال هاشم رستمی از اداره اطلاعات به زندان مرکزی سنندج

    رادیو پارس  ـ هاشم رستمی فعال کارگری، روز چهارشنبه از اداره اطلاعات به قرنطینه ی زندان مرکزی سنندج منتقل گردید.

به نقل از کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکلهای کارگری، هاشم رستمی از اعضاء این نهاد، روز چهارشنبه دوم تیرماه، از اداره اطلاعات به قرنطینه ی زندان مرکزی سنندج منتقل گردید.

گفتنی است در ادامه فشار بر فعالان کارگری استان کردستان مظفر صالحی نیا عضو هیئت مدیره اتحادیه آزاد کارگران روز سه شنبه توسط نیروهای امنیتی شهر سنندج بازداشت شد.