فعالان حقوق اقلیت های ایران: نقض حقوق اقلیت ها ادامه دارد

فعالان حقوق اقلیتهای قومی و مذهبی در ایران می گویند نقض حقوق آنها بطور سازمان یافته ادامه دارد.

در جریان کنفرانسی که روز چهارشنبه (۱۵ ژوئن) در باشگاه ملی خبرنگاران در شهر واشنگتن و با حضور گروهی از فعالان حقوق بشر و اقلیت های قومی در ایران برگزار شد، سخنرانان تاکید کردند با وجود وعده های دولت بهبودی در وضعیت اقلیتهای قومی در ایران به وجود نیامده است.

آوا هما نویسنده کرد  که از جمله شرکت کنندگان در این همایش بود گفت: “با وجود وعده های دولت وضع کردها تغییر نیافته است.”

در این کنفرانس که بطور مشترک از سوی مرکز ابن خلدون و سازمان حقوق بشر اهواز برگزار شد شرکت کنندگان از موانع پیش روی اقلیتهای قومی و مذهبی در ایران گفتند.

محمدحسن حسین بر فعال حقوق بلوچهای ایران گفت: “با مسلمانان سنی که برخورد اینچنینی می شود چه برسد به غیر مسلمانان.”

کریم عبدیان از برگزارکنندگان این مراسم حضور سخنرانانی از اقلیتهای قومی و مذهبی در کنار چهره های شناخته شده مدنی ایران مثل مهرانگیز کار را دلیلی بر آن دانست که مساله اقلیتها تنها مختص بخشی از مردم ایران نیست.

شیرین عبادی برنده جایزه صلح نوبل نیز در پیامی ویدیویی از نقض اقلیتهای قومی و مذهبی در ایران انتقاد کرد و گفت این مساله موجب نگرانی  فعالان حقوق بشر است.

دولت حسن روحانی نماینده ویژه ای را برای امور اقلیتهای و مذهبی برگزیده و وعده بهبود اوضاع اقلیتهای قومی و مذهبی از جمله حق تدریس به زبان مادری در مدارس ایران بر اساس اصل پانزدهم قانون اساسی ایران را داده است.
حبیب آذرسینا فعال حقوق آذری زبان های ایران گفت: “بازداشت فعالان ادامه دارد اما به دلیل وحشت حکومت از ایجاد تنش، شمار اعدام در آذربایجان کاهش داشته است.”