آرش صادقی، مهدی و حسین رجبیان، بهنام موسیوند، زینب جلالیان، سعید شیرزاد، محمدصدیق کبودوند، امیر امیرقلی، افشین سهراب‌زاده، گلرخ ایرایی، جعفرعظیم زاده ، زانیار و لقمان مرادی و … اسامی را می دانید من هم به نوبه خودم اين جنايت را محكوم ميدانم؛

آرش صادقی، مهدی و حسین رجبیان، بهنام موسیوند، زینب جلالیان، سعید شیرزاد، محمدصدیق کبودوند، امیر امیرقلی، افشین سهراب‌زاده، گلرخ ایرایی، جعفرعظیم زاده ، زانیار و لقمان مرادی و … اسامی را می دانید من هم به نوبه خودم اين جنايت را محكوم ميدانم؛
این روزا گوزن و سر نمی برن،
می شکنن شاخشو میفرستن تو باغ
این روزا طاقو نمیریزن سرش
سر گلشونو می کوبن به طاق
آخر نمایشا عوض شده
همه نقش همو بازی می کنن
اونایی که چشمشون به قدرته،
هم پیاله هاشو راضی می کنن
پایه روضه ی خودت گریه نکن
وقتی گریه ننگ مردونگیه
دوره ای که عاقلاش زنجیرین
سوته دل شدن یه دیوونگیه

**************************************************

باید زمان را روی ساعتم خط کشی تازه ای کنم به ازای هر ثانیه ساعت بگذارم آنجا که باشی همین است ساعت ها کش می آیند..عقربه هایی که خیال تکان خوردن ندارند و من گاهی با خوش خیالی کودکانه ای در خیالم برایشان اسبان بارکش تصور می کنم..!!!
شاید تو کمتر بفهمی و اما من عجیب درکش می کنم به اندازه بغض هر روزم به اندازه بغض هر روزشان..
دلم میگیرد برای روزهایی که حتی نمی شود نفسی تازه کرد
دلم می گیرد برای نهال نازک خیالشان که از دیوارهای بلند به آزادی سرک می کشند و دستان یاری دهنده ای که نیست
باید ساعت دیواری را خط کشی تازه ای کنم!