برخورد و بدرفتاری با سه زندانی به دلیل باورهای مذهبی خود در زابل

سه زندانی در پی اعتراض نسبت به “بی حرمتی به انجام شعائر عبادی اهل سنت”، در زندان مورد ضرب و شتم شدید قرار گرفته و به قرنطینه سپرده شدند.
به گزارش خبرگزاری هرانا به نقل از کمپین فعالین بلوچ، سعید ریگی، جلیل ریگی و محمد حسین نجفی (اهل تهران) پس از اعتراض نسبت به “برخورد های تبعیض آمیز” و “بی حرمتی به شعائر عبادی اهل سنت” به دستور رضایی رئیس حفاظت زندان زابل به شدت مورد ضرب و شتم و شکنجه قرار گرفتند.
به گزارش یک منبع آگاه: “شدت ضرب و شتم ها تا جایی بوده که سعید ریگی از ناحیه دندان، و محمد حسین نجفی از ناحیه پا دچار شکستگی شدند.”
این منبع افزوده: این سه زندانی علیرغم آسیب دیدگی و شکستگی مدت دوازده روز است که در قرنطینه زندان زابل نگه داری می شوند و پس از مراجعه خانواده به آنها گفته شده که مدت ۴ ماه ممنوع الملاقات اند”
این منبع افزود: “برخورد های رضایی رئیس حفاظت زندان زابل نسبت به زندانیان اهل سنت بسیار زننده و تبعیض آمیز است”