مصطفی تاجزاده آزاد شد

مصطفی تاجزاده آزاد شد

 سید مصطفی تاج‌زاده زندانی سیاسی زندان اوین پس از تحمل هفت سال حبس ساعتی پیش آزاد شد.
، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، امروز چهاردهم خرداد ماه، سید مصطفی تاج‌زاده، عضو ارشد سازمان مجاهدین انقلاب و حزب مشارکت با پایان دوره محکومیت از زندان اوین آزاد شد.
مصطفی تاج‌زاده، پس از انتخابات سال ۸۸ به اتهام اجتماع و تبانی به قصد بر هم زدن امنیت ملی و فعالیت تبلیغی علیه نظام، بازداشت و  از سوی شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب به ریاست قاضی صلواتی به ۶ سال حبس محکوم شد، این حکم در دادگاه تجدیدنظر عینا تایید شد.
آقای تاج زاده در ایام حبس به دلیل نامه نگارى هاى انتقادى به رهبر ایران از درون زندان، با شکایت سپاه پاسداران، به تبلیغ علیه نظام متهم شد و با عدم حضو در دادگاهى که آن را غیرعلنى و غیر قانونى خواند، توسط شعبه ٢٨ دادگاه انقلاب به ریاست قاضى مقیسه به یک سال حبس محکوم شد و با اجرای این حکم، وی در موعد قانونی که ۲۸ فروردین ۹۴ بود، آزاد نشد.