۳۵۰۰ تن در نامه ای به آنچه «امنیتی کردن فعالیت های صنفی و اجتماعی» از سوی دستگاه قضایی ایران نامیدند، اعتراض کردند

بیش از ۳۵۰۰ تن در نامه ای به کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی به آنچه «امنیتی کردن فعالیت های صنفی و اجتماعی» از سوی دستگاه قضایی ایران نامیدند، اعتراض کردند.
به گزارش تارنگار حقوق بشر در ایران و به نوشته سایت اتحاد، متعلق به اتحادیه آزاد کارگران ایران، امضاکنندگان این نامه از خواست جعفر عظیم زاده، فعال کارگر زندانی، که از روز دهم اردیبهشت ماه دست به اعتصاب غذای نامحدود زده و خواستار متوقف شدن صدور اتهام های امنیتی علیه فعالان کارگری و سایر فعالان صنفی شده است، حمایت کردند.
امضا کنندگان نامه همچنین خواستار حذف اتهامات امنیتی از پرونده تمامی فعالان صنفی و اجتماعی و آزادی فوری و بی قید و شرط جعفر عظیم زاده شده اند.
بر اساس این گزارش، اصل این نامه روز دوشنبه به کمیسیون اصل ۹۰ مجلس و رونوشت آن به دفتر ریاست جمهوری و دفتر قوه قضائیه تحویل داده شد.