بازداشت یک شاعر اهوازی

دادسراي انقلاب شادگان “علي مطرودي “شاعر عرب اهوازي راجلب، وپس ازبازداشت ، وي را روانه زاندان شيبان نمود
على مطرودى ، فرزند هاشم، 40 ساله، متأهل وداراى 3 فرزند ،اهل شادگان در روز چهارشنبه١٣٩٥/٢/٢٩درساعت 11صبح پس از احضار وجلب ازسوي دادسراي انقلاب شادگان وبدون درنگ، نخست وي را در بازداشتگاه دادسرا بازداشت وسپس به زندان شيبان شهر اهواز انتقال داد.
على مطرودى كه در ديماه١٣٩٢ بهمراه چند شاعر و فعال فرهنگي در مراسم بزرگداشت شاعر عرب اهوازی ” ملا فاضل سکرانی” به بهانه سرودن شعرهاى ملى و پايكوبى عربى در حضور استاندار و مسؤولان حكومتى كه منجر به نارضايتى بعضى ازمقامات امنيتي شده، پس از مراجعه به محل اقامت خود به اتهام اقدام عليه امنيت ملي وتبليغ عليه نظام ،توسط نيروهاي امنيتي بازداشت شده بود پس از٢٠روز بازداشت نزد اداره اطلاعات باقيد قرار وثيقه (منزل) آزادگرديد.
علی رغم اینکه مطرودى، پس از آزادي براى دور شدن از فشارهاى اداره اطلاعات جهت امرار معاش خانواده اش به استان يزد مى رود و در اين مدت در يزد اقامت مينمايد، هفته گذشته ابلاغيه اي ازسوي دادسراي انقلاب مبنى بر تهديد به ضبط وثيقه و مصادره منزل او در صورت عدم حضور جهت إجراي محكوميت  يك سال حبس وي به خانواده اش ابلاغ ميگردد كه بامراجعه به داداسراي انقلاب ،او را بازداشت و به زندان شيبان (مجتمع حرفه آموزى اهواز)منتقل گرديد.
گفته ميشود كه مشار اليه درهيچكدام ازمراحل دادرسي حضور نداشته و رأي وي بصورت غيابي صادرشد.
اين درحاليكه وفق مواد١٨٠و٢١٧قانون آيين دادرسي كيفري ايران،اجراي كليه احكام غيابي كيفري منوط به ابلاغ واقعي(به متهم) وقطعيت يافتن آن ميباشند وچنانچه محكوم، نسبت به راي صادره واخواهي كند، ميبايست پرونده جهت رسيدگي  باحضور متهم يا وكيل آن  مجدداً به دادگاه بدوي ارجاع گردد.