جعفرعظیم زاده به بيمارستان اعزام شد

 

امروز شنبه ٣١ اردى بهشت ماه ١٣٩٥ در پی وخامت حال ناشی از اعتصاب خوراك ساعتی پیش به بیمارستان اعزام شد.
بنابه گزارش راديو فرشته، جعفر عظيم زاده در بيست وسومين روز اعتصاب خوراك خويش با افت فشار، نارسايى كليه و تارى شديد ديد به بيمارستان اعزام شد.
گفتنى است،جعفر عظیم زاده از فعالین کارگری به همراه اسماعیل عبدی از معلمان دربند از روز دهم اردیبهشت در راستای حمایت از کارگران و معلمان و جنبش های صنفی دست به اعتصاب خوراك زده بود . پس آزادی موقت اسماعیل عبدی جعفر عظیم زاده با تاکید بر هدف مشترک خود با معلمان به اعتصاب خود ادامه داده و در ۲۳ روز با وخامت حال وی به بیمارستان منتقل شد.