کامیاران و سنندج؛ بازداشت شهروندان کُرد

رادیو پارس _

در چند روز گذشته، سه شهروند کُرد در شهرهای کامیاران و سنندج توسط نیروهای امنیتی بازداشت شدند.
به گزارش تارنگار حقوق بشر در ایران، طی دو روز گذشته، دو شهروند کُرد به نام های آرام محمدی و شاهو صادقی در شهر کامیاران و یک شهروند کُرد به نام شورش طهماسبی در شهر سنندج از سوی ماموران امنیتی بازداشت گردیدند.
شاهوصادقی و آرام محمدی، شهروندان کُرد اهل شهرستان کامیاران، به ترتیب در روز های پنجشنبه ۳۰ اردیبهشت ماه و چهارشنبه ۲۹ اردیبهشت ماه، از سوی ماموران امنیتی در منزل بازداشت و به مکان نامعلومی انتقال یافتند.
همچنین شورش طهماسبی، فعال مدنی ساکن سنندج، روز چهارشنبه ۲۹ اردیبهشت ماه از سوی نیروهای امنیتی دستگیر شده است.
از محل نگهداری و اتهامات این شهروندان تا زمان انتشار این خبر اطلاعی در دست نیست.

Ehsan Zandis Foto.