افزایش فشار به نوکیشان مسیحی در ایران

 یوسف ندرخانی

طی هفته‌های اخیر موارد دیگری از بازداشت و برخوردهای امنیتی جمهوری اسلامی با مسیحیان شرکت کننده در کلیساهای خانگی گزارش شده است. بیشتر بازداشت‌ها در تهران، کرج و شیراز ذکر شده‌اند.

گزارش می‌شود، کشیش یوسف ندرخانی و همسرش به دنبال هجوم مأموران اطلاعاتی جمهوری اسلامی به خانه‌شان در رشت، پس از بازداشتی موقت در همان روز آزاد گردیده‌اند.

سایت همبستگی مسیحی در سراسر جهان به نقل از منابع خود نوشته است، هجوم به خانه ندرخانی گزارش می‌شود جزو یک سری مواردی بوده که حدود ۱۰ خانه مسیحی را هدف گرفته است.

این گزارش افزوده است سه مسیحی دیگر که آنها نیز روز جمعه دستگیر شدند هنوز در بازداشتند.

سایت مسیحی یادشده ادامه داده که اطلاع یافته است «یاسر مصیِب زاده» در جریان هجوم به خانه کشیش ندرخانی دستگیر شده و مأموران وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی «صاحب فدایی» و «محمدرضا امیدی» را قبل از هجوم به خانه‌هایشان به‌وسیله تلفن به دفاترشان احضار کرده‌اند.

این سایت حامی مسیحیان اضافه کرده که گزارش شده انجیل‌ها، کامپیوترها و تلفن‌های موبایل آنها ضبط شده است.

این گزارش اشاره کرده است که این اولین باری نیست که این افراد دستگیر شده‌اند و بعد موارد دستگیری، زندان و احکام صادره علیه آنها طی سالهای گذشته را شرح داده است.

بنا بر گزارش‌ها نوکیشان مسیحی در جمهوری اسلامی به اتهام ارتداد مورد تهدید و ارعاب قرار دارند.

سایت همبستگی مسیحی در سراسر جهان در پایان گزارش خود به نقل از مدیر اجرایی‌اش «مروین توماس» آورده است با اینکه از بابت آزادی کشیش و خانم ندرخانی آرامش خاطر یافته‌اند اما همچنان نسبت به وضعیت یاسر مصیب زاده، صاحب فدایی و محمدرضا امیدی که هنوز تحت بازداشتند عمیقاً نگرانند.

وی افزوده، دولت باید به خاطر آزار و اذیت جامعه مسیحی ایران به‌ویژه هجوم‌های مداوم به خانه‌ها و دستگیری‌های مکرر که بی اساس هستند مسئول شناخته گردد و ادامه داده است که همچنان از جمهوری اسلامی می‌خواهند با تضمین عدالت و برابری در پیشگاه قانون برای همه شهروندان فارغ از مذهب یا اعتقادشان، به تعهداتش به قانون اساسی خود و حقوق بشر بین‌الملل کاملاً احترام گذارد.