عباس لسانی؛ صدور احضاریه جدید به جای پذیرش وثیقه /سند

       رادیو پارس _   – روز جاری خانواده عباس لسانی زندانى محبوس در زندان شیراز هنگام تودیع وثیقه ۱۵ میلیون تومانی در شعبه دوم دادیاری متوجه شدند پرونده وی به شعبه اول دادگاه انقلاب اردبیل منتقل شده و قاضی این شعبه ضمن عدم قبول وثیقه برای وی احضاریه نیز صادر کرده است.
 ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، صبح امروز فرزند آقای لسانی و نزدیکان ایشان به شعبه دوم دادیاری دادسرای عمومی و انقلاب اردبیل مراجعه کرده و خواستار تودیع وثیقه شدند، اما آقای طاهری فر دادیار شعبه از انتقال پرونده این فعال ترک (آذرى) به شعبه اول دادگاه انقلاب اردبیل به ریاست آقای خدادادی خبر داد.
سپس نزدیکان این فعال محبوس به شعبه اول دادگاه انقلاب مراجعه کردند. قاضی شعبه آقای خدادادی از قبول قرار وثیقه خودداری کرده و گفته است پرونده در دست بررسی است. وی احضاریه‌ای را مبنی بر احضار آقای لسانی در روز ۱۲ خرداد به نزدیکان وی ابلاغ کرده و گفته است هنوز گذاشتن قرار وثیقه در این شعبه امکانپذیر نیست.
شایان ذکر است، هرانا گزارش کرده بود صبح روز ۲۱ اردیبهشت‌ماه، مسئولین قضایی ابلاغیه ای به روئیت عباس لسانی در زندان عادل آباد شیراز رساندند که بر اساس این ابلاغیه، تودیع وثیقه ۱۵ میلیون تومانی برای آزادی وی لازم الاجرا ذکر شده است. تودیع این وثیقه بایستی به شعبه ۶ دادیاری دادگاه انقلاب شیراز و یا به شعبه ۲ دادیاری دادگاه اردبیل صورت می‌پذیرفت.
آقای لسانی در تماس با خانواده و نزدیکانشان خاطر نشان کرده است علی رغم میل باطنی با تودیع قرار وثیقه به جهت غیر قانونی بودن پرونده مفتوحه به خاطر تقاضای فعالین ملی و در جهت تبعیت از خرد جمعی در حرکت ملی با گذاشتن قرار وثیقه موافقت کرده اند و با عدم قبول قرار توسط قاضی دادگاه علی رغم صدور قرار وثیقه بار دیگر بر غیر قانونی بودن پرونده جدید تاکید کرد و اعلام نمود با احترام به خواست جمعی بار دیگر بر تصمیم قبلی خود تاکید خواهد کرد و از تاریخ ۳۰ اردیبهشت دست به اعتصاب غذای نامحدود خواهد زد.
لازم به یادآوری است، مدت محکومیت آقای لسانی در تاریخ ۲۹ اردیبهشت به اتمام خواهد رسید و نگهداری ایشان از تاریخ ۲۹اردیبهشت در زندان شیراز غیر قانونی خواهد بود.
عباس لسانی فعال ترک (آذری) که در حال سپری کردن دوران محکومیت خود در زندان عادل آباد شیراز است صبح روز ۲۱ فروردین ماه در پرونده‌ای جدید در شعبه ۶ بازپرسی دادگاه عمومی و انقلاب شیراز به ریاست قاضی زارعمحاکمه شد.
اتهام وی که به نیابت از دادگاه عمومی و انقلاب شهرستان اردبیل توسط آقای زارع به ایشان تفهیم گردید از این قرار است :”فعالیت تبلیغی علیه نظام به نفع گروهها و سازمانهای مخالف نظام و مغایر با تمامیت ارضی کشور به منظور تجزیه طلبی و استقلال آذربایجان از طریق تهیه و در اختیار قرار دادن فایل و بیان صوتی خود جهت تحریک قومگرایان افراطی یا پان ترکیست در راستای ایجاد اغتشاشات و تظاهرات غیر قانونی.”
عباس لسانی که به دلیل عدم رعایت اصل ۱۶۸ قانون اساسی دایر بر تشکیل جلسات دادگاه بصورت علنی، در هیچ یک از ۳ جلسه دادگاه شرکت نکرده بود، در پنجم اردیبهشت ماه ۹۴ طی دادنامه ای از سوی شعبه یک دادگاه انقلاب شهر اردبیل به ریاست قاضی اسدپور، به یک سال حبس تعزیری محکوم شد.
آقای لسانی سابقه بازداشت و زندانی شدن های متعددی دارد، آخرین بار روز هیجدهم شهریور سال ۱۳۹۰، در پی مشارکت در اعتراض به خشک شدن دریاچه ارومیه، به اتهام تبلیغ علیه نظام و تشکیل گروه به قصد برهم زدن امنیت کشور، در شهر اردبیل بازداشت شد.
ehzarıeh 1