واکنش هاشمی: فائزه اشتباه بدی کرده و باید جبران کند / اعتراض بسیج هشت دانشگاه تهران

این طبیعی هست که هاشمی‌ رفسنجانی‌ بخواهد در مقابل این موضوعات موضع گیری کند چرا که این حاکمیت به هیچ عنوان این گونه رفتارها را از وابستگان حاکمیت را بر نمی‌تابد چرا که اساس کار این حاکمیت این است که با ادیان دیگری که احساس کند برای آن امکان رقابت را دارد مخالفت می‌کند چرا که موجودیت این حاکمیت در واقع وابسته به دین و مذهب می‌باشد در غیر این صورت حکومت مذهبی‌ دیگر معنا ندارد رفسنجانی‌ و امسال ا‌و هم مشروعیت خود را از همین حکومت مذهبی‌ میگیرند و برای این که بر سر قدرت بمانند باید چنین موضع گیری کنند
ـ هاشمی رفسنجانی در واکنش به دیدار فائزه هاشمی با فریبا کمال آبادی، زندانی سیاسی عضو هیئت مدیره جامعه بهاییان گفت که فائزه اشتباه بدی کرده و باید آن را تصحیح و جبران کند، از سوی دیگر نیز بسیج ۸ دانشگاه تهران در نامه ای خواستار موضع گیری مراجع نسبت به این دیدار شدند.
رادیو پارس _ به نقل از فارس، هاشمی رفسنجانی رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام، در دیداری که با مسیح مهاجری مدیر مسئول روزنامه جمهوری اسلامی داشت در واکنش به دیدار فائزه هاشمی با خانم کمال آبادی گفت:‌ “فائزه اشتباه بدی کرده و باید آن را تصحیح و جبران کند”.
هاشمی رفسنجانی هم صدا با موج بهایی ستیری در ایران گفت “فرقه ضاله بهاییت یک فرقه استعمار ساخته و منحرف است که همیشه با همین انحراف شناخته شده و ما همیشه از این فرقه تبری جسته و میجوییم”.
گفتنی است این مطلب را دفتر رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام تایید کرده است.
تسنیم، در ادامه موج فشار رسانه های تندرو بر فائزه رفسنجانی به دلیل ملاقات با فریبا کمال آبادی از اعضای هیئت مدیره جامعه بهاییان ایران، بسیج دانشجویی ۸ دانشگاه تهران در نامه‌ای به مراجع تقلید خواستار موضع‌گیری آنان در برابر اقدامات اخیر وی شدند.
بسیج دانشجویی ۸ دانشگاه تهران در نامه‌ای به مراجع تقلید خواستار موضع‌گیری آنان در برابر اقدامات اخیر فائزه هاشمی‌رفسنجانی در دیدار با بهائیان شدند.
Reza Amiris Foto.