اسامی ۶۹ زندانی محکوم به اعدام تازه شناسایی شده در زندان ارومیه

  رادیو پارس   – بیش از یکصد زندانی محکوم به اعدام با جرائم مربوط به مواد مخدر در بند ۱۵ زندان ارومیه نگهداری می‌شوند. هرانا تلاش می کند با انتشار هویت و معرفی این زندانیان حمایت افکار عمومی برای نجات آنان از چوبه دار را جلب کند. در همین رابطه فهرست اسامی ۶۹ تن از زندانیان تازه شناسایی شده محکوم به‌ اعدام این زندان در پی می آید.

به گزارش خبرگزاری هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، در ادامه انتشار اسامی زندانیان محکوم به اعدام در زندان ارومیه، هویت ۶۹ زندانی دیگر که با اتهامات مربوط به مواد مخدر به اعدام محکوم هستند و هم اکنون در بند ۱۵ زندان مرکزی ارومیه نگهداری می‌شوند در پی می‌آید.
هرانا پیش تر مشخصات ۵۸ زندانی محکوم به اعدام دیگر را در این زندان شناسایی و منتشر کرده بود.
لیست هویت ۶۹ زندانی محکوم به‌ اعدام در زندان مرکزی ارومیه به ترتیب نام، نام‌خانوادگی، نام پدر، شهری که زندانی اهل آن‌جاست و مقادیر اتهامی مواد مخدر (در صورت موجود بودن اطلاعات) در پی می آید:
۱- اصغر رنجر اهل سلماس / ۵ کیلو هروئین
۲- سهیل غنی زاده اهل ارومیه / ۱۲ کیلو شیشه
۳- جعفر قویدل فرزند قادر اهل سردشت / ۱۲ کیلو شیشه
۴- هژیر ایران نژاد اهل سردشت / ۲ کیلو شیشه
۵- خالد شادکام اهل اشنویه / ۴۰ کیلو مرفین
۶- اکرام خالدی اهل ارومیه / ۵ کیلو هروئین
۷- فرهاد منصوری فرزند محمد صالح اهل سنندج / ۵ کیلو هروئین
۸- عمر رسولی اهل سردشت / حجم مواد منتسبه نامعلوم است
۹- شفیع عبدالله زاده اهل سردشت / حجم مواد منتسبه نامعلوم است
۱۰- پیمان زارعی فرزند حمزه اهل سردشت / حجم مواد منتسبه نامعلوم است
۱۱- امیر عبدالله زاده اهل سردشت / حجم مواد منتسبه نامعلوم است
۱۲- خلیل موسی کسری اهل ارومیه / حجم مواد منتسبه نامعلوم است
۱۳- رمضان موسی کسری اهل ارومیه / حجم مواد منتسبه نامعلوم است
۱۴- کرم قلی زاده اهل ارومیه / حجم مواد منتسبه نامعلوم است
۱۵- جبرئیل کنعانی فرزند خلیل اهل ارومیه / ۴ کیلو هروئین
۱۶- نادی جوان فرزند حسین اهل ارومیه / ۳ کیلو هروئین
۱۷- ادریس پولادی اهل ارومیه / ۵ کیلو هروئین
۱۸- داوود علیزاده فرزند صالح / ۱۷۰ کیلو مرفین
۱۹- مولود رعدآسا فرزند حسین اهل ارومیه / ۲ کیلو هروئین
۲۰ – بایزید رشوهشتیان فرزند ناجی اهل ارومیه / ۲ کیلو هروئین
۲۱- جعفر رشیدی فرزند اسماعیل اهل ارومیه / ۲ کیلو هروئین
۲۲- رضا زارع اهل شیراز / ۱۰ کیلو تریاک
۲۳- شعبان نبی زاده فرزند سلیمان اهل ارومیه / حجم مواد منتسبه نامعلوم است
۲۴- رحمان رحمان زاده فرزند عزیز اهل سردشت / حجم مواد منتسبه نامعلوم است
۲۵- عثمان حسنی اهل سردشت / ۲۰ کیلو شیشه
۲۶- عارف اسماعیلی فرزند محمد / حجم مواد منتسبه نامعلوم است
۲۷- مولود حاجی مولودی اهل اشنویه / ۱۳۰ کیلو مرفین
۲۸- فرامرز حسینی فرزند عزیز اهل ارومیه / ۱۳۰ کیلو مرفین
۲۹- نصرالله الباسی اهل ارومیه / ۱۳۰ کیلو مرفین
۳۰- آزاد سعیدی فرزند رحمان اهل بوکان / ۲ کیلو شیشه
۳۱- رضا احمدآبادی فرزند حسین اهل بوکان / ۲کیلو شیشه
۳۲- هژیر فیض الله بگی فرزند محمد اهل بوکان / ۲ کیلو شیشه
۳۳- شهرام عزیز پور فرزند افندی اهل ارومیه / ۴ کیلو مرفین
۳۴- سیامک درخشان اهل اشنویه / ۶۰ کیلو مرفین
۳۵- عبدالقادر کریمی اهل ارومیه / ۶۰ کیلو مرفین
۳۶- جهانگیر نوجوان اهل ارومیه / حجم مواد منتسبه نامعلوم است
۳۷- هژیر علیزاده فرزند مراد رسول اهل پیرانشهر / حجم مواد منتسبه نامعلوم است
۳۸- سعید پورهرمزفرزند جعفر اهل نقده / ۵ کیلو هروئین
۳۹- جهانگیر رضی زاده فرزند توفیق اهل ارومیه / حجم مواد منتسبه نامعلوم است
۴۰- مرتضی طباطبایی اهل ارومیه / ۱ کیلو و ۷۰۰ گرم شیشه
۴۱- حسین سروری اهل سردشت / حجم مواد منتسبه نامعلوم است
۴۲- اختیار بهجتی اهل مهاباد / حجم مواد منتسبه نامعلوم است
۴۳- کامران پوره فرزند عثمان اهل پیرانشهر / ۱۴ کیلو مرفین
۴۴- توفیق جهانگیری اهل ارومیه / ۲۷ کیلو تریاک
۴۵- ایرج حامدی اهل ارومیه / ۸۰۰ گرم شیشه
۴۶- خلیل منی فرزند حسین اهل ارومیه / ۱۰ کیلو مرفین
۴۷- شعیب حاتمی فرزند زبید اهل ارومیه / ۱۳۰ کیلو مرفین
۴۸- بایزید پور کاکه اهل اشنویه / حجم مواد منتسبه نامعلوم است
۴۹- محمد عیوض خانی اهل تهران / حجم مواد منتسبه نامعلوم است
۵۰- عبدالله نوراللهی فرزند احمد اهل تهران / حجم مواد منتسبه نامعلوم است
۵۱- طاهر عبدالله زاده اهل پیرانشهر / حجم مواد منتسبه نامعلوم است
۵۲- حسین ادب فرزند محمود / حجم مواد منتسبه نامعلوم است
۵۳- لقمان فتوحی / حجم مواد منتسبه نامعلوم است
۵۴- داوود دودکان لو اهل ارومیه / حجم مواد منتسبه نامعلوم است
۵۵- صالح دودکان لو اهل ارومیه / حجم مواد منتسبه نامعلوم است
۵۶- رحمان فولادی اهل ارومیه / حجم مواد منتسبه نامعلوم است
۵۷- شهرام فتحی اهل ارومیه / ۱۲ کیلو کوکایین
۵۸- حیدر امینی اهل ارومیه / ۵کیلو هروئین
۵۹- ابوبکر اروندیان / ۷ کیلو شیشه
۶۰- آرام قادری نیا اهل پیرانشهر ۷ کیلو شیشه
۶۱- رحیم دودکان لو اهل ارومیه / حجم مواد منتسبه نامعلوم است
۶۲- صالح سلیمانی فرزند عبدالله / حجم مواد منتسبه نامعلوم است
۶۳- فکری هلاره فرزند امیر ارومیه / حجم مواد منتسبه نامعلوم است
۶۴- فهیم هلاره فرزند امیر ارومیه / حجم مواد منتسبه نامعلوم است
۶۵- بهنام اسماعیل نژاد اهل سردشت / حجم مواد منتسبه نامعلوم است
۶۶- ناصر حسینی فرزند محمد اهل ارومیه / حجم مواد منتسبه نامعلوم است
۶۷- مجتبی شیرخانی اهل کرمانشاه / حجم مواد منتسبه نامعلوم است
۶۸- داوود وامدار اهل تربت جام / حجم مواد منتسبه نامعلوم است
۶۹- سعید رسولی اهل ارومیه / حجم مواد منتسبه نامعلوم است