سعید جعفری فعال مدنی حکم جلب و احضاریه جدید دریافت کرد

سعید جعفری فعال مدنی حکم جلب و احضاریه جدید دریافت کرد

رادیو پارس – ـ  به گفته آقای جعفری حکم جدید از دادگاه دیگری دریافت کرده که به خاطر فعالیتهای که در صفحات مجازی انجام داده به دو سال و نیم زندان محکوم شده است جرم این فعّال ۲۳ ساله توهین به ریس جمهور و مسئولین نظام و نشر اکاذیب در صفحات مجازی می‌باشد ،آقای جعفری در روز س‌شنبه ۱۴ اردیبهشت ۱۳۹۵ از طرف مأمورین امنیتی بازداشت شد و در تاریخ ۱۶ اردیبهشت آزاد شد ولی‌ بار دیگر تحت تعقیب قضائی قرار گرفته است این فعال مدنی اهل شهرستان گنبد کاووس می‌باشد و از بیماری رنج میبرد و هم اکنون  تحت درمان می‌باشد .